Đầu năm 2003 nhà trường nhận cơ sở vật chất từ trường THCS Phong Thạnh B có phần bị xuống cấp. Đến nay cơ sở vật chất của nhà trường được cấp trên đầu tư xây dựng và sửa chữa khang trang. Gồm có:

- 08 phòng học lâu, 02 phòng học bán kiên cố.

- 10 phòng chức năng.